بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام رشته

جهت دریافت فرم درخواستی «اینجا» را کلیک کنید

1

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

2

کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

3

کاردانی حرفه ای حسابداری حسابرسی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

4

کاردانی امور بیمه

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

5

کاردانی حسابداری مالیاتی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

6

کاردانی امور بانکی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

7

کارشناسی حسابداری مالی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

8

کارشناسی حسابداری مالیاتی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

9

کارشناسی مدیریت بیمه اشخاص

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

10

کارشناسی حسابداری حسابرسی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

11

کارشناسی حسابداری دولتی

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

12

کارشناسی مدیریت شعب

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

 

 

Copyright © 2009-2011 ® All Rights Reserved For : www.qomtax.ir

.حقوق این پایگاه اطلاع رسانی متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی امور مالیاتی استان قم به نشانی : قم - خیابان امام موسی صدر ( خاکفرج ) - بعد از میدان الهادی (ع) - کوی 13 می باشد